Documentos

Linkedin
Documentos

A versión inicial da Estratexia Galega de Mobilidade foi sometida a información pública o 31/01/2023. O prazo para a presentación de alegacións finalizou o 31/03/2023.​

Nas seguintes ligazóns pode descargar os documentos iniciais que conforman a Estratexia Galega de Mobilidade:

Resumo executivo
Memoria
Documento 1: Información e análise da mobilidade en Galicia
Documento 2: Diagnóstico, obxetivos e liñas estratéxicas
Documento 3: Plan de acción
Infografía de programas e actuacións