Plan de acción: Programas e actuacións

Plan de acción: Programas e actuacións
Imaxe eixos estratéxicos

Os eixos estratéxicos da Estratexia Galega de Mobilidade desenvólvense dunha maneira máis específica mediante o establecemento dun Plan de Acción deseñado para a consecución dos obxectivos estratéxicos e obxectivos operativos cos que se pretende conseguir o éxito da implantación do novo sistema de mobilidade proposto.

En cada eixo estratéxico, expóñense unha serie de programas e subprogramas nos que se executarán as 120 actuacións que integran a Estratexia Galega de Mobilidade.

Imaxe eixos estratéxicos