Proceso

Proceso

Os traballos para a redacción da Estratexia Galega de Mobilidade desenvolvéronse nas seguintes fases:​

Icono fase 1

FASE 1

Análise da mobilidade actual

Icono fase 2

FASE 2

Diagnóstico

Icono fase 3

FASE 3

Elaboración da EGM

Icono fase 4

FASE 4

Información pública

Icono fase 5

FASE 5

Revisión e publicación da EGM

Análise da mobilidade actual​

Para o deseño e redacción da Estratexia Galega de Mobilidade analizáronse múltiples fontes de datos para caracterizar da forma mais precisa posible a mobilidade actual en Galicia.​

Procesáronse millóns de datos anonimizados de telefonía móbil dos cidadáns para coñecer a mobilidade das persoas. No proxecto utilizáronse ferramentas tecnolóxicas na análise de datos de telefonía móbil e programas de machine learning para o procesamento de datos Big Data que garanten o tratamento anonimizado da información cumprindo toda a normativa vixente de protección de datos. 

 

Análise de datos

A partir desta información se elaborou un modelo virtual de transporte de toda Galicia que se axustou incorporando datos dos aforamentos de estradas, información sobre a demanda e hábitos de desprazamento con datos de usuarios do transporte público por estrada e outros modos de transporte incluíndo estatísticas ferroviarias, aeroportuarias e de transporte marítimo.
Diagnóstico​

Na seguinte fase elaborouse un diagnóstico da situación actual da mobilidade de Galicia analizando todos os datos dispoñibles sobre o territorio, poboación, estrutura económica, necesidades da poboación e infraestruturas de transporte.

Elaboración da EGM

Como resultado deste proceso redáctase a Estratexia Galega de Mobilidade, ferramenta para a coordinación das políticas públicas en materia de mobilidade en Galicia que se elabora​ para dar resposta ás principais problemáticas que se detectan tras a análise da mobilidade da poboación galega. A súa meta é “Transformar o modelo de mobilidade en Galicia para pasar a un mais funcional, mais sostible ambiental e economicamente e mais seguro, apoiándose para iso na innovación tecnolóxica.”

Información pública​

A versión inicial da Estratexia Galega de Mobilidade foi sometida a consulta pública o 31 de xaneiro de 2023 durante un prazo de dous meses, ata o 31 de marzo de 2023.​

Linkedin